Ritm Holteri

  Holter monitörü adını, cihazı geliştiren Amerikalı biyofizikçi Dr Norman Jefferis Holter’den (1914-1983) alır.

  Devam

  Ekokardiyografi

  Ekokardiyografi ses ötesi dalgaları kullanarak kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir.

  Devam

  EKG

  Normal bir EKG’de P, QRS ve T diye adlandırılan 3 dalga ve bunlar arasında düz çizgiler vardır.

  Devam

  Koroner Anjiografi

  Koroner anjiografi bir tanı yöntemi olup, ameliyat değildir. Koroner anjiografi kasık atardamarı…

  Devam

  Efor Testi

  Efor testi , koroner damar hastalıklarının tanı ve takibinde yaygıl olarak kullanılan bir testir. Efor testi kişinin yaş, performans gibi belli kriterlere uygun şekilde egzersiz yaptırılarak kalp…

  Devam

  Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

  Miyokard perfüzyon sintigrafisi kısaltması MPS’dir. Kalp ile damar hastalıkları teşhisi koymak için…

  Devam