KALP DAMAR HASTALIKLARI NEDİR?

Kalbin beslenmesinde rol oynayan koroner damarlarda oluşan, darlık ve tıkanıklıkların insan vücuduna ne gibi etki…

Organlarımızın çalışmaları için gerekli olan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli olan kalp, bu görevini yapmak için dakikada ortalama 70 kere kasılır ve her defasında ortalama 70 ml kanı organlarımıza gönderir. Ortalama bir insan ömrü boyunca, kalbimiz yaklaşık 2.5 milyar kez kasılmakta ve bu süre boyunca 180 milyon litre kanı vücudumuza pompalamaktadır.

Devam

KALP DAMAR HASTALIKLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp damar hastalıklarında rol oynayan risk faktörleri ve bu hastalıkların nasıl önlenebileceği konusunda neler yapılması gerektiği konu alan içeriktir….

Koroner arter hastalığı ile mücadelede en önemli adım, hastalıktan korunmaktır. Hastalık bir takım risk faktörleri varlığında çabuk ortaya çıkmakta ve hızlı ilerlemektedir. İyi kolesterol düzeyinin yüksek olması…

Devam

KALP DAMAR HASTALIKLARINDA ŞİKAYETLER

Kalp damar hastalıklarında görülebilen şikayet veya klinik bulguları, vücutta oluşan göğüs ağrısı (angina) nedenlerini ele alan içeriktir…

Koroner damarlar önemli ölçüde daraldığında göğüs ağrısı oluşur (angina). Bu ağrı, çoğunlukla yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen

Devam

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMA

Kalp damar hastalıklarından korunmak için neler yapılacağını, bu hastalıklara tanı konulurken hangi yöntemler kullanıldığını konu alan içeriktir….

Risk faktörleriyle mücadele çok önemlidir. Risk faktörlerinden; yaş, cins ve aile öyküsünü değiştirmek mümkün değildir. Ancak, diğer faktörlerle mücadele edilebilir. Doktorunuz size bu konuda yol gösterecektir.Sigara mutlaka bırakılmalı, hipertansiyon kontrol altına alınmalı, şeker hastalığında şeker normal sınırlarda tutulmalı

Devam

KALP DAMAR HASTALIKLARINDA TEDAVİ

Koroner damarlarda meydana gelen, darlık ve tıkanıkların giderilmesi, tedavi ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve önerilerin bulunduğu içeriktir…..

Koroner damarlarda önemli darlık ve/veya tıkanıklık görüldüğünde, eğer uygunsa, aynı seansta veya daha sonra balon anjiyoplasti yapılabilir. Balon anjiyoplastide, damar içindeki dar olan bölgede, özel olarak yapılmış balon, kısa süreli olarak şişirilerek darlık genişletilir….

Devam