Bilimsel Program

14 ARALIK 2017, PERŞEMBE

08:30 – 09:50 EVAR CANLI OLGU
08:30 – 08:50 EVAR; Hasta Seçimi, Endikasyon ve Kontraendikasyonlar
08:50 – 09:10 EVAR; Endoleak Yönetimi
09:10 – 09:30 Endovasküler Girişimlerde Perkütan Akses ve Kapama Yöntemleri
09:30 – 09:50 EVAR’da İlyak İnternaya Yaklaşımlar
09:50 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 12:10 TEVAR CANLI OLGU
10:30 – 10:50 TEVAR; Hasta Seçimi, Endikasyon ve Kontraendikasyonlar
10:50 – 11:10 Total Ark Tedavilerinde Endovasküler Seçenekler
11:10 – 11:30 Torasik Aort Anevrizmasi Tedavisinde Endovasküler Seçenekler
11:30 – 11:50 Aort Diseksiyonlarında Endovasküler Tedavi Seçenekleri
11:50 – 12:10 Tartışma
12:10 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 17:00 ENDOVENÖZ VARİS GİRİŞİMLER
13:00 – 13:30 Variste Endovenöz Girişimler: Set-up, Operatif Teknikler
13:30 – 14:00 DVT’de Endovenöz Trombektomi
14:00 – 14:30 Canlı Olgu Sunumu (RF Ablasyon)
14:30 – 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 – 16:00 Live in a Box Sunumu (Yapıştırıcı)
16:00 – 16:30 Live in a Box Sunumu (Farmako-Mekanik Ablasyon)
16:30 – 17:00 Canlı Olgu Sunumu (Venöz Trombektomi)
Tartışmalar Canlı Olgu Sunumları sırasında yapılacaktır.

15 ARALIK 2017, CUMA

09:00 – 11:00 TAVI
09:00 – 09:30 Hangi Hastaya TAVI Yapılmalı?
09:30 – 10:00 TAVI Hastasının Hazırlanması ve Görüntüleme
10:00 – 10:30 Yeni Kapaklar ile TAVI Sonuçları ve Beklentiler
10:30 – 11:00 TAVI Komplikasyonları ile Mücadele
11:00 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 15:30 PERKÜTAN PERİFERİK ARTERYEL GİRİŞİMLER
11:30 – 12:00 Temel Kateter ve Kılavuz Tel Bilgileri
12:00 – 12:30 İliofemoral Girişimler: Hasta seçimi, Set-up, Operatif Teknik
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 Canlı Olgu Sunumu (İliofemoral)
14:30 – 15:30 Live in a Box Sunumu (Dizaltı)

CategoryGenel

Randevu için       (0216) 649 44 44